Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất để có thêm đất ở

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung
[email protected] (Củ Chi, TP.HCM)

Trả lời:

Vì bạn không nói phần đất còn lại là loại đất gì nên việc gia đình bạn muốn chuyển thành đất ở sẽ rơi vào trường hợp chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở hoặc chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.
Theo Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, hai trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất này phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trong trường hợp của bạn, việc quyết định có cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hay không thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.
Việc quyết định này phụ thuộc vào các căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Điều 52 Luật Đất đai 2013, gồm:
– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
– Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Như vậy, nếu muốn xin chuyển mục đích sử dụng đất, gia đình bạn cần gửi đơn đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương, UBND cấp huyện sẽ ra quyết định.

chuyển mục đích sử dụng đất
Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền đã được quy định tại Luật Đất đai. Ảnh minh họa

Nếu UBND huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia đình bạn sẽ tiến hành các thủ tục theo Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Quyết định 2555/QĐ-BTNMT.
Các bước cụ thể gồm:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Cá nhân, hộ gia đình cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm:
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.
Bước 2: Nộp hồ sơ
– Hồ sơ được nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, chưa đầy đủ, trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận phải thông báo để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Xử lý, giải quyết yêu cầu
– Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
– Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
– Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Nếu cá nhân, hộ gia đình xin chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5ha trở lên, trước khi UBND cấp huyện quyết định phải trình UBND cấp tỉnh chấp thuận.
– Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
– Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Bước 4: Trả kết quả
Sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính, cá nhân, hộ gia đình sẽ được Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong thời gian không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất) và không quá 25 ngày với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Có Nên Mua Đất Dự Án Chưa Có Sổ Đỏ Không?

5 Màu Sắc May Mắn Của Người Mệnh Kim

Mệnh Mộc Hợp Màu Gì Và Không Hợp Màu Gì Theo Phong Thủy?