Tiêu chí chấm điểm xét duyệt để được mua nhà ở xã hội

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung

Hỏi:

Tôi được biết Mục 3, Điều 23 Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định như sau:
"Tiêu chí ưu tiên khác:
(1) Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2 được 10 điểm.
(2) Hộ gia đình có 1 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 1 người thuộc đối tượng 2 được 7 điểm.
(3) Hộ gia đình có từ 2 người trở lên thuộc đối tượng 2 được 4 điểm.
Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất".
Tôi muốn hỏi tiêu chí (1) được hiểu như thế nào? Có thể hiểu là trong gia đình, 2 người phải thuộc đối tượng 1 còn những người còn lại có thể thuộc đối tượng 1 hoặc 2 không?
Ông Nguyễn Đức Vượng (Khánh Hòa)

Trả lời:

tiêu chí mua nhà ở xã hội
Tiêu chí chấm điểm xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội
đã được quy định cụ thể

Việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội được quy định tại Điểm 3, Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Theo đó, tiêu chí chấm điểm ưu tiên khác để xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội gồm:

TT

Tiêu chí chấm điểm

Số điểm

3

Tiêu chí ưu tiên khác:

– Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2.

10

– Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 người thuộc đối tượng 2.

7

– Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2

4

Như vậy, theo quy định trên, cách hiểu của ông về tiêu chí (1) phải là hộ gia đình có từ 2 người trở lên thuộc đối tượng 1, còn các đối tượng còn lại có thể thuộc đối tượng 1 hoặc 2 là phù hợp.

Bộ Xây dựng

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

6 Loại Vách Ngăn Phòng Điều Hòa Thông Dụng Nhất Hiện Nay

Lãi Suất Ngân Hàng MBBank Cập Nhật Tháng 05/2024

Lãi Suất Ngân Hàng ACB Mới Nhất Tháng 05/2024