TP.HCM phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất dự án metro số 2

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung

sơ đồ các trạm trên tuyến metro Bến Thành - Tham Lương
Các trạm trên tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương

Theo phê duyệt, đối với dự án metro số 2 trên địa bàn quận Tân Phú, hệ số điều chỉnh giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh là 7,231.
Với dự án metro số 2 trên địa bàn quận Tân Bình, hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh là từ 4,741 đến 5,680; đất ở là từ 4,659 đến 6,960.
Với dự án metro số 2 trên địa bàn quận 1, hệ số điều chỉnh giá đất ở từ 4,6251 đến 8,0214.
Với dự án metro số 2 trên địa bàn quận 10, hệ số điều chỉnh đất sản xuất kinh doanh là 5,523; đất ở là từ 5,5819 đến 5,6366.
Với dự án dự án metro số 2 trên địa bàn quận 12, hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm từ 9,240 đến 9,397; đất sản xuất kinh doanh là từ 11,432 đến 14,777.

Khánh Trang

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.
Nguồn: http://thanhnienviet.vn/2020/04/01/tp-hcm-phe-duyet-he-so-dieu-chinh-gia-dat-du-an-metro-so-2

Có Nên Mua Đất Dự Án Chưa Có Sổ Đỏ Không?

5 Màu Sắc May Mắn Của Người Mệnh Kim

Mệnh Mộc Hợp Màu Gì Và Không Hợp Màu Gì Theo Phong Thủy?