Tp.HCM yêu cầu công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung
Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm và danh mục những công trình/dự án có sử dụng đất trong giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, thành phố cũng yêu cầu giám sát việc thực hiện dự án để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất; theo dõi tiến độ thực hiện dự án hàng năm; xử lý những vi phạm về quản lý, sử dụng đất; tổ chức giám sát, đôn đốc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tăng nguồn thu ngân sách, phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội tại địa phương, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

kế hoạch sử dụng đất
Tp.HCM yêu cầu công khai kế hoạch sử dụng đất

Với các dự án có bồi thường, thành phố yêu cầu phải công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thông tin này phải được công khai tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi, UBND cấp xã và nơi tái định cư với trường hợp Nhà nước thu hồi đất.
Với dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà đất không được sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm, thành phố yêu cầu chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo, đề nghị gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng; nghĩa vụ tài chính được xác định và thu bởi cơ quan thuế. Nếu chủ đầu tư không có văn bản gia hạn hoặc chưa đưa đất vào sử dụng khi đã hết thời hạn gia hạn thì tiến hành làm thủ tục thu hồi đất.
Đối với những dự án ghi trong quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan chức năng sẽ rà soát các dự án (diện tích đất) ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được công bố. Những dự án này sẽ phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất thì phải chuyển mục đích sử dụng đất. Và nếu chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phải điều chỉnh, hủy bỏ, đồng thời công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi đất hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất.
Về vấn đề đấu giá quyền sử dụng đất, Sở TN&MT có nhiệm vụ chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất lập kế hoạch vốn để tổ chức bồi thường, tạo quỹ đất; đấu giá quyền sử dụng đất. Với quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý thì rà soát, đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công bố công khai và đấu giá quyền sử dụng đất. Với những dự án không sử dụng đất đúng mục đích thì dựa trên quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thu hồi, đấu giá công khai.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Ngày Đẹp Tháng 3 Năm 2024 Mua Nhà, Mua Xe, Cưới Hỏi

101 Thuật Ngữ Về Đầu Tư, Mua Bán Bất Động Sản Cần Biết

Top Dự Án Chung Cư Hà Nội Mở Bán: Tòa ZR2 The Zurich Giá Từ 45-52 triệu/m2