Quảng Ninh: dỡ lệnh dừng tách thửa đất tại Vân Đồn

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung
Sau thời gian tạm ngừng, Vân Đồn Quảng Ninh phục hồi chính sách cho việc tách thửa và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Cổng thông tin điện tử huyện Vân Đồn cũng cho biết, kể từ 17/3/2022, Trung tâm hành chính công của huyện được UBND huyện sẽ tiếp nhận các hồ sơ đăng ký thủ tục này diễn ra trên địa bàn.

Dự án bất động sản tại Vân Đồn

Vân Đồn cho phép phân lô, tách thửa đất trở lại từ ngày 17/3. Ảnh minh họa

Theo đó, đất ở nông thôn, đô thị muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa đất phải đảm bảo điều kiện thửa đất sau khi tách ra thuộc các khu vực theo quy hoạch 1/500 đã được duyệt là đất ở hiện trạng. Ngoài ra, những thửa đất này cũng phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định về đất đai, xây dựng và các chỉ đạo có liên quan của UBND tỉnh Quảng Ninh.
Từ ngày 17/3, trung tâm hành chính công huyện Vân Đồn cũng tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ tách thửa đất thuộc nhóm đất nông nghiệp gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản trong cùng thửa đất có nhà ở.
UBND tỉnh giao phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn thẩm định, trình duyệt hồ sơ. Tỉnh yêu cầu các cơ quan này tiến hành rà soát, công bố các khu vực đủ điều kiện thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa trên địa bàn huyện. Ngoài ra, cần hướng dẫn người dân làm thủ tục kê khai hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đất theo quy định.
Tỉnh cũng giao Phòng Kinh tế – Hạ tầng có nhiệm vụ tham mưu cho huyện ban hành quy chế, quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan tại các khu vực đô thị, khu vực nông thôn chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt. Trên cơ sở đó, huyện Vân Đồn sẽ giải quyết việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thời gian tới.
Việc gỡ bỏ lệnh cấm phân lô bán nền của Vân Đồn là nhằm giải quyết nhu cầu về tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn sau khi tạm dừng thủ tục này một thời gian.
Trước đó, vào tháng 8/2021, Quảng Ninh ban hành quyết định tạm dừng tách thửa đối với đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; đất nông nghiệp là vườn ao, đất trồng cây lâu năm, trồng cây hàng năm trong cùng thửa đất có nhà ở; đất trồng cây phù hợp quy hoạch sử dụng đất là đất ở và tiếp giáp với thửa đất có đất ở trên địa bàn huyện Vân Đồn. Khi đó, việc tách thửa đất cũng không áp dụng cho nhà ở đủ điều kiện công nhận đất ở mà diện tích các thửa đất sau khi tách thửa nhỏ hơn 45m2, chiều rộng và chiều sâu nhỏ hơn 4,5m (không kể diện tích lối đi và phần đất dành cho hạ tầng kỹ thuật…).
Trường hợp những người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất khác có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu (là 45m2), đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo ra thửa đất mới có diện tích bằng hoặc LÀ lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì sẽ được phép tách thửa đồng thời với hợp thửa và cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Quyết định này cũng quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp tại khu vực nhà nước chưa có quy hoạch hoặc trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đó là đất nông nghiệp.
Theo đó, với đất để trồng cây hàng năm, đất làm muối thì diện tích của các thửa đất sau khi tách thửa không nhỏ hơn 500m2; đất nuôi trồng thủy sản sẽ không nhỏ hơn 1000m2; đất trồng cây lâu năm thì không nhỏ hơn 1000m2; đất rừng sản xuất cũng không nhỏ hơn 3000m2.

Hải Âu (TH)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.
Nguồn: http://thanhnienviet.vn/2022/03/22/quang-ninh-do-lenh-dung-tach-thua-dat-tai-van-don

Lãi Suất Ngân Hàng Vietcombank Mới Nhất Tháng 02/2024

Lãi Suất Ngân Hàng Agribank Mới Nhất Tháng 02/2024

Tổng Hợp Dự Án Chung Cư Bình Dương Mở Bán Năm 2024: A&T Sky Garden, PiCity Sky Park Triển Khai Ngay Sau Tết

Thị trường BĐS tại các tỉnh / thành nóng nhất