Việc chuyển quyền sử dụng đất tại 2 dự án ở Đồng Nai: Bộ Xây dựng nói gì?

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung

Sau khi nghiên cứu, mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, về cơ sở pháp lý của hai dự án: UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Long Tân có quy mô khoảng 50ha (1.143 lô đất nền) và dự án Khu dân cư Long Tân mở rộng có quy mô 27,9ha (345 lô đất nền) tại các Quyết định: số 1506/QĐ.CT.UBT ngày 17/6/2002 và số 4943/QĐ.CT.UBT ngày 22/12/2003; bên cạnh đó, giao Công ty LICOGI 16 – chủ đầu tư dự án tổ chức triển khai lập và đầu tư xây dựng tại các Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án (Quyết định số 851/QĐ.CT.UBT ngày 24/3/2004, điều chỉnh tại Quyết định số 5732/QĐ.CT.UBT ngày 26/12/2005 và Quyết định số 5682/QĐ.CT.UBT ngày 22/11/2004).

chuyển quyền sử dụng đất

Được biết, dự án Khu dân cư Long Tân đã được Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (Công ty mẹ của LICOGI 16) phê duyệt tại Quyết định số 1506/QĐ-HĐQT ngày 12/8/2004; còn dự án Khu dân cư Long Tân mở rộng được Công ty LICOGI 16 phê duyệt tại Quyết định số 498/QĐ/CTXD ngày 12/8/2005.
Tại các Quyết định số: 8919/QĐ-UBND ngày 04/10/2006 và Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 10/11/2010, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công ty LICOGI 16 thực hiện 2 dự án; từ các năm 2009 – 2012, đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn bộ các lô đất nền của cả hai dự án cho Công ty LICOGI 16 để đầu tư xây dựng.
Ý kiến cụ thể của Bộ Xây dựng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại 2 dự án như sau: Theo Văn bản số 10618/UBND-CNN ngày 08/10/2018, số lượng lô đất đề xuất chuyển nhượng tại dự án Khu dân cư Long Tân là 809 lô (chiếm 70,77%); dự án Khu dân cư Long Tân mở rộng là 190 lô (chiếm 55,07%); các lô đất này nằm trên các tuyến đường nội bộ của hai dự án, có mặt cắt ngang đường từ 13-17,5m, không nằm tại mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực và các tuyến đường cảnh quan chính của hai dự án.
Bộ Xây dựng đề nghị UBND Đồng Nai xem xét, chịu trách nhiệm và quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại các lô đất trong phạm vi hai dự án nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP do đây là các dự án đã có quá trình triển khai trong thời gian dài.
Đồng thời, Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh và chủ đầu tư kiểm tra, giám sát việc người dân tự xây dựng nhà ở tại các lô đất thuộc phạm vi hai dự án đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết, thiết kế mẫu nhà đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật liên quan.
Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh, việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Nào Cao Nhất Hiện Nay?

Nhà Tiền Chế Cấp 4 Là Gì? 3 Mẫu Thiết Kế Rẻ Đẹp Nhất

6 Cách Làm Mới Phòng Tắm Mùa Hè Bạn Sẽ Muốn Thử Ngay