Xin cấp lại sổ đỏ bị rách cần phải làm những thủ tục gì?

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung
Nguyễn Thị Thành (Hà Tĩnh)
Trả lời:
Khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về trình tự, thủ tục xin cấp đổi sổ đỏ bị rách, hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK; Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng… Bản sao chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận ĐKKH…
Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ bị rách
Xin cấp lại sổ đỏ bị rách cần phải làm những thủ tục gì? Ảnh minh họa
Về thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi sổ đỏ bị rách, điểm p Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định như sau: "Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là không quá 7 ngày”.
Về trình tự, thủ tục xin cấp đổi sổ đỏ bị mất, theo quy định tại khoản 2 Điều 10 thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì bạn cần lập hồ sơ để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất bao gồm:
– Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
– Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với cá nhân và hộ gia đình; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 3 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; đối với các trường hợp mất Giấy chứng nhận do hỏa hoạn, thiên tai thì phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó".
Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Căn cứ vào điều kiện cụ thể và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp, đảm bảo nguyên tắc: Mức thu đối với cá nhân, hộ gia đình tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh cao hơn mức thu tại các khu vực khác; mức thu đối với tổ chức cao hơn mức thu đối với cá nhân, hộ gia đình. (Khoản 5, Điều 3 và điểm e khoản 2 Điều 5 Thông tư 250/2016/TT-BTC)
Theo điểm b khoản 5 Mục A Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 6/12/2016, mức thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Hà Nội cụ thể như sau:

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Nào Cao Nhất Hiện Nay?

Nhà Tiền Chế Cấp 4 Là Gì? 3 Mẫu Thiết Kế Rẻ Đẹp Nhất

6 Cách Làm Mới Phòng Tắm Mùa Hè Bạn Sẽ Muốn Thử Ngay