Có được ký điện tử thay chữ ký và dấu đỏ lên bản vẽ thiết kế?

25/09/2018 10:14

Hỏi: Xin hỏi, có thể thay việc ký và đóng dấu đỏ lên bản cứng hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công công trình bằng chữ ký điện tử được không? Nếu có thì văn bản nào thể hiện quy định, hướng dẫn cụ thể?

Mai Thiều (Hà Nội)

hồ sơ thiết kế xây dựng
Quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng công trình được nêu tại
Điều 21 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP

Trả lời:

Điều 21 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng có nêu rõ về Quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng công trình, trong đó có quy định về việc ký và đóng dấu vào hồ sơ bản vẽ thiết kế. Cụ thể như sau:

“Bản vẽ thiết kế phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên được thể hiện theo các tiêu chuẩn áp dụng trong hoạt động xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế và dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình trong trường hợp nhà thầu thiết kế là tổ chức”.

Như vậy ông Thiều có thể nghiên cứu các thông tin trên để thực hiện theo quy định.

Bộ Xây dựng

Dành cho người xây nhà