Trổ cửa sổ nhìn sang nhà bên cạnh có phải tuân theo quy định không?

19/07/2018 14:53

Hỏi: Ngôi nhà tôi đang xây dựng là chung cư mini, cách nhà hàng xóm bên cạnh chỉ khoảng 1m. Để ngôi nhà thoáng gió, chúng tôi tính làm cửa sổ (chớp) mở về phía nhà đối diện nhưng không được họ đồng ý.

Xin hỏi luật sư, có quy định nào của pháp luật về việc mở cửa sổ hay không?

Phan Tuấn Dương (Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội)

quy định trổ cửa sổ
Nếu khoảng cách giữa hai nhà dưới 2m thì khi trổ cửa sổ, chủ nhà phải
được sự đồng ý của nhà bên cạnh. Ảnh minh họa

Trả lời:

Khoản 1, Điều 271 Bộ luật Dân sự năm 2005 có nêu quy định: “Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng.”

Quyết định số 04/2008/QĐ-BXDQCVN về việc ban hành quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng cũng có nêu quy định: “Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa sổ, lỗ thông hơi, lỗ thông gió theo quy định sau:

- Từ tầng hai (lầu một) trở lên, trên các bức tường cách ranh giới đất với công trình bên cạnh dưới 2m không được mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi (chỉ được mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi trên các bức tường cách ranh giới đất với nhà bên cạnh ít nhất 2m). Khi mở cửa cần có biện pháp tránh tia nhìn trực tiếp vào nội thất nhà bên cạnh (chắn tầm nhìn hoặc bố trí so le các cửa sổ giữa hai nhà).

- Mép ngoài cùng của ban công trông sang nhà hàng xóm phải cách ranh giới đất giữa hai nhà ít nhất là 2m.

- Trong trường hợp người có quyền sử dụng lô đất liền kề có thỏa thuận thì trên bức tường xây cách ranh giới đất dưới 2m có thể mở các lỗ cửa nhưng phải đề phòng trường hợp lửa cháy lan giữa hai nhà. Các lỗ cửa này phải là cửa cố định (chớp lật hoặc lắp chết kính) có mép ngoài cùng cao hơn mặt sàn ít nhất là 2m. Khi thỏa thuận bị hủy bỏ; việc bít các lỗ cửa này là mặc nhiên, không phải thương lượng, xét xử.”

Ngoài ra, tại bộ Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở riêng lẻ số 9411 năm 2012, tại mục 6.4.3 cũng nêu quy định: “Không được phép mở cửa đi, cửa sổ, cửa thông gió nếu tường nhà xây sát với ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác. Chỉ được phép mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi nếu tường xây cách ranh giới lô đất, ranh giới nền nhà bên cạnh từ 2,0m trở lên”.

Đối chiếu với trường hợp của anh Phan Tuấn Dương, do giữa hai nhà có khoảng cách ranh đất dưới 2m nên khi trổ cửa sổ anh Dương cần có sự thỏa thuận đồng ý của nhà bên cạnh.

LS Trịnh Khánh Toàn

Dành cho người xây nhà