Xem tuổi Ngọ

Tất cả các vấn đề liên quan đến phong thủy cho người tuổi Ngọ như ngũ hành bản mệnh; hướng tốt hợp tuổi; xem tuổi làm nhà; xem hướng nhà; chọn tuổi xông nhà...

Các bài viết thuộc chủ đề Xem tuổi Ngọ

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1978 Mậu Ngọ   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1978 Mậu Ngọ

11:31 04/02/2016

Chủ nhà Mậu Ngọ năm nay nên nhờ người có năm sinh như sau xông nhà đất: 1991; 1951; 1958; 1976; 1981; 1988; 1968; 1969; 1947; 1950.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1966 Bính Ngọ   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1966 Bính Ngọ

15:34 25/01/2016

Chủ nhà tuổi Bính Ngọ, năm mới 2016 hãy nhờ một trong những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1951; 1981; 1955; 1958; 1964; 1967; 1971; 1979; 1988; 1991.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1954 Giáp Ngọ   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1954 Giáp Ngọ

14:31 11/01/2016

Gia chủ sinh năm 1954 Giáp Ngọ, năm 2016 nên nhờ một trong những người có năm sinh như sau xông nhà đất đầu năm: Tân Mùi 1991; Kỷ Dậu 1969; Bính Thìn 1976; Đinh Hợi 1947; Tân Sửu 1961; Đinh Tỵ 1977; Mậu Thân 1968; Tân Mão 1951; Đinh Mùi 1967 và Tân Dậu 1981.

Xem vận mệnh tuổi Ngọ năm 2016 Bính Thân   

Xem vận mệnh tuổi Ngọ năm 2016 Bính Thân

14:03 26/12/2015

Năm nay những người tuổi Ngọ được hưởng lương, thưởng tương đối nhưng do tác động của trường khí trong năm khiến họ trở nên tính toán, so đo, có thể làm lỡ mất cơ hội.

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1978 Mậu Ngọ   

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1978 Mậu Ngọ

16:03 11/02/2015

Những người có năm sinh sau đây: 1950; 1963; 1947; 1955; 1970; 1980; 1986; 1987; 1993; 1995 phù hợp xông nhà cho chủ nhà sinh năm 1978 Mậu Ngọ.

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1966 Bính Ngọ   

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1966 Bính Ngọ

14:36 30/01/2015

Gia chủ sinh năm 1966 Bính Ngọ, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1955; 1963; 1967; 1971; 1974; 1975; 1983; 1953; 1993, 1954.

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1954 Giáp Ngọ   

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1954 Giáp Ngọ

16:33 21/01/2015

Gia chủ sinh năm 1954 Giáp Ngọ, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà đất: 1947; 1967; 1974; 1975; 1983; 1946; 1952; 1953; 1969; 1976.

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1942 Nhâm Ngọ   

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1942 Nhâm Ngọ

16:35 06/01/2015

Gia chủ sinh năm 1942 Nhâm Ngọ, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1967; 1974; 1975; 1983; 1952; 1953; 1982; 1947; 1987; 1957.

Tuổi Ngọ năm 2015   

Tuổi Ngọ năm 2015

17:14 29/12/2014

Tuổi Ngọ là những con người thẳng thắn và nồng nhiệt nên họ luôn mang lại tiếng cười, niềm vui cho tập thể. Năm nay, Ngựa sẽ đón một năm mới tốt đẹp hơn hẳn năm Giáp Ngọ.

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1990 Canh Ngọ   

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1990 Canh Ngọ

14:54 01/04/2014

Gia chủ sinh năm 1989 Kỷ Tỵ, năm 2014 không phạm Tam tai, Kim lâu, Hoang ốc, có thể xây dựng, sửa chữa nhà cửa được.

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1978 Mậu Ngọ   

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1978 Mậu Ngọ

16:51 12/03/2014

Gia chủ sinh năm Mậu Ngọ 1978 năm 2014 không phạm tam tai, hoang ốc nhưng lại phạm Kim lâu Thân, không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Nếu muốn xây dựng trong năm nay thì nên mượn tuổi.

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1966 Bính Ngọ   

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1966 Bính Ngọ

09:33 13/02/2014

Gia chủ sinh năm 1966 Bính Ngọ, năm 2014 không phạm tam tai, Kim lâu, Hoang ốc (được Nhất cát), là năm thuận lợi để tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa.

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1942 Nhâm Ngọ   

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1942 Nhâm Ngọ

10:05 28/01/2014

Gia chủ sinh năm 1944 Giáp Thân, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1967; 1974; 1982; 1945; 1952; 1953; 1975; 1983; 1979; 1991.

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1954 Giáp Ngọ   

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1954 Giáp Ngọ

16:20 20/01/2014

Gia chủ sinh năm 1954 Giáp Ngọ, năm 2014 không phạm Tam tai, Kim lâu, Hoang ốc, là năm thuận lợi có thể xây dựng, sửa chữa nhà cửa.

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1954 Giáp Ngọ   

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1954 Giáp Ngọ

09:30 14/01/2014

Gia chủ sinh năm 1954 Giáp Ngọ, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1946; 1967; 1969; 1974; 1982; 1991; 1945; 1947; 1952; 1953.