Bất động sản
Bài nội dung tương tác
Interaktive Story
  • Giới thiệu Interaktive Story

Nền kinh tế Việt Nam bắt đầu đổi mới từ năm 1986 thì thị trường bất động sản (TTBĐS) cũng manh nha. Tuy nhiên, TTBĐS được cho là chính thức hình thành kể từ năm 1993, sau khi Quốc hội thông qua Luật Đất đai đầu tiên và Pháp lệnh Nhà ở, tạo khuôn khổ pháp lý ban đầu...

Tổng hợp bài nội dung tương tác

Trong T10/2020, thị trường bất động sản Việt Nam sôi động trở lại với nhiều dự án mới được ra mắt, lượng tin đăng và mức độ quan tâm tương đối ổn định so với T9/2020.
Trong Q3/2020, thị trường BDS phải đối mặt với những thách thức đến từ Covid đợt 2 và tháng cô hồn. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng của đợt này lên thị trường BDS ít hơn so với Covid đợt 1.
Trong T10/2020, thị trường bất động sản Việt Nam sôi động trở lại với nhiều dự án mới được ra mắt, lượng tin đăng và mức độ quan tâm tương đối ổn định so với T9/2020.

Đầu tư chuyên nghiệp, không ai đổ tiền vào đất 5-10 năm

Dù thị trường bất động sản ngày càng phát triển, cơ cấu sản phẩm ngày càng đa dạng nhưng đất nền vẫn chiếm ưu thế trong lựa chọn đầu tư của người Việt. Đặc biệt, ở những giai đoạn thị trường đi xuống, ưu thế này càng thể hiện rõ. Sức hút của đất nền dường như gắn v...

Tiêu điểm thị trường tháng 8 năm 2020

Trong T8/2020, mặc dù Việt Nam phải đối mặt với covid trở lại cũng như đang là thời điểm tháng cô hồn, tuy nhiên lượng tin đăng và mức độ quan tâm thị trường bất động sản Việt Nam tương đối ổn định so với T7/2020.

Tiêu điểm thị trường tháng 7 năm 2020

Trong T7/2020, lượng tin đăng và mức độ quan tâm thị trường bất động sản Việt Nam tương đối ổn định so với T6/2020. Tuy nhiên khó khăn trước mắt vẫn còn khi mà Việt Nam đang phải đối mặt với đợt bùng dịch Covid-19 mới.

Báo cáo thị trường bất động sản quý 2-2020

Trong Q2/2020, nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19. Trong khi đó tại thị trường bất động sản, nguồn cung và mức độ quan tâm toàn thị trường đang dần phục hồi trong nửa cuối Q2/2020.

Báo cáo thị trường Bất động sản quý 3/2020

Trong Q3/2020, thị trường BDS phải đối mặt với những thách thức đến từ Covid đợt 2 và tháng cô hồn. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng của đợt này lên thị trường BDS ít hơn so với Covid đợt 1.

Đầu tư chuyên nghiệp, không ai đổ tiền vào đất 5-10 năm

Dù thị trường bất động sản ngày càng phát triển, cơ cấu sản phẩm ngày càng đa dạng nhưng đất nền vẫn chiếm ưu thế trong lựa chọn đầu tư của người Việt. Đặc biệt, ở những giai đoạn thị trường đi xuống, ưu thế này càng thể hiện rõ. Sức hút của đất nền dường như gắn v...

Tiêu điểm thị trường tháng 8 năm 2020

Trong T8/2020, mặc dù Việt Nam phải đối mặt với covid trở lại cũng như đang là thời điểm tháng cô hồn, tuy nhiên lượng tin đăng và mức độ quan tâm thị trường bất động sản Việt Nam tương đối ổn định so với T7/2020.

Tiêu điểm thị trường tháng 7 năm 2020

Trong T7/2020, lượng tin đăng và mức độ quan tâm thị trường bất động sản Việt Nam tương đối ổn định so với T6/2020. Tuy nhiên khó khăn trước mắt vẫn còn khi mà Việt Nam đang phải đối mặt với đợt bùng dịch Covid-19 mới.

Báo cáo thị trường bất động sản quý 2-2020

Trong Q2/2020, nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19. Trong khi đó tại thị trường bất động sản, nguồn cung và mức độ quan tâm toàn thị trường đang dần phục hồi trong nửa cuối Q2/2020.
Về đầu trang