Công ty Cổ phần Đại Cồ Việt

Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
01219012366 0437930140
dcvland01@yahoo.com
Giới thiệu

Lĩnh vực công ty môi giới

Công ty Cổ phần Đại Cồ Việt môi giới ở những khu vực sau:
 • Bán nhà riêng ở Cầu Giấy, Hà Nội
 • Cho thuê nhà riêng ở Cầu Giấy, Hà Nội

Về chúng tôi

Lĩnh vực kinh doanh:

 • Tư vấn đầu tư_Kinh doanh Bất Động Sản
 • Đầu tư Kinh doanh Bất Động Sản
 • Cung cấp thông tin Cung - Cầu Bất Động Sản
 • Tư vấn kênh Đầu tư hiệu quả.


 

Công ty Cổ phần Đại Cồ Việt 0437930140 | ảnh 1

 

Chúng tôi nỗ lực thực hiện theo đúng nguyên tắc:

 • Đảm bảo tính chuyên nghiệp.
 • Đảm bảo định hướng khách hàng trong kinh doanh.
 • Đảm bảo trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.

Cam kết của doanh nghiệp chúng tôi với khách hàng:

 • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
 • Cung cấp lợi ích tốt nhất cho nhà đầu tư.
 • Cung cấp môi trường hoạt động chuyên nghiệp cho CBNV
 • Cung cấp lợi ích xã hội lớn nhất cho cộng đồng.
 • Lợi nhuận của khách hàng là sự quan tâm của chúng tôi.