Phú Vinh Group

34 Nguyễn Văn Mai, 8, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
0943399139 Đang cập nhật
info@pvg.com.vn
Giới thiệu

Phú Vinh Group được thành lập ngày 13/3/2012 với số vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Sau nhiều năm hình thành và phát triển, đến nay, Phú Vinh Group hiện có 1 học viện, 5 công ty con và 1 quỹ hỗ trợ phát triển ngành bất động sản.

Phú Vinh Group là thương hiệu tiên phong cung cấp bất động sản may đo cho các cá nhân, tổ chức đầu tư bất động sản. Đây cũng chính là điểm tạo nên sự khác biệt của công ty.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của công ty là đến năm 2020 sẽ trở thành đơn vị cung cấp hệ sinh thái về bất động sản may đo số 1 dành cho nhà đầu tư bất động sản tại Việt Nam; đến năm 2025 sẽ là đơn vị hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Sứ mệnh

Phú Vinh Group giúp các nhà đầu tư bất động sản kể cả tổ chức và cá nhân lựa chọn được bất động sản may đo tốt nhất để đầu tư nhằm mang lại hiệu quả tức thì và thành công bền vững.

Mục tiêu

Trong năm 2018-2020, công ty đặt ra mục tiêu:

- Tổng số dự án: 5
- Tổng số lượng công ty thành viên và liên kết: 10
- Về doanh số: 10 triệu đô/năm
- Nhân viên: 100-200

Giá trị cốt lõi

Trở thành chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản may đo, luôn tận tâm theo sát dự án từ khi bắt đầu và đến khi khách hàng nhận được sản phẩm, hiệu quả.

Dự án đang thi công