Môi giới tại Dương Kinh, Hải Phòng

2 kết quả

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Hải Phòng

128 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
0904185185 0313250368
Khu vực công ty môi giới
  • Bán nhà riêng ở Đồ Sơn, Hải Phòng
  • Bán nhà riêng ở Dương Kinh, Hải Phòng
  • Bán kho, nhà xưởng ở Hải An, Hải Phòng
  • Bán đất ở Hải An, Hải Phòng
  • Bán đất ở Lê Chân, Hải Phòng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mai Gia Minh

Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
0933248888 0313500111
Khu vực công ty môi giới
  • Bán đất nền dự án ở Hải An, Hải Phòng
  • Bán đất nền dự án ở Lê Chân, Hải Phòng
  • Bán nhà riêng ở Dương Kinh, Hải Phòng
  • Bán nhà riêng ở Hải An, Hải Phòng
  • Bán nhà riêng ở Lê Chân, Hải Phòng