Dũng

Đang cập nhật
0934334119 0934334119
dungnhan1975@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Dũng môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở An Dương, Hải Phòng
  • Bán nhà mặt phố ở An Dương, Hải Phòng
  • Bán đất ở An Dương, Hải Phòng

Nhà môi giới tự giới thiệu

Làm lâu năm trong lĩnh vực môi giới và được nhiều khách hàng tin cậy

Đơn vị công tác: môi giới tự do